Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Dnia 17 grudnia 2015 r.

odbędzie się Gminny Konkurs Historyczny

"Od Lecha do Kazimierza Jagiellończyka"


---------------------------------------------


IV PRZEGLĄD PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH I ZIMOWYCH

W JĘZYKACH OBCYCH

________________________


 

DNIA 4 GRUDNIA 2015 ROKU

ODBĘDZIE SIĘ SZKOLNY ETAP

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM".


Turniej odbędzie się w 2 kategoriach:

- szkoła podstawowa

- gimnazjum


Uczniowie chętni do udziału mogą zgłaszać się do Pani Wioletty Śledziewskiej.


________________________________________________

Szanowni Rodzice, na pierwszym posiedzeniu w dniu 07.09.2015r. Rada Rodziców podjęła uchwałę o pozostawieniu dotychczasowej wysokości składki, tj. 100,00 zł za pierwsze dziecko w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzezinach, 50,00 zł za drugie dziecko, 30,00 zł za trzecie. 

W związku z koniecznością wyposażenia nowych klas w pomoce i sprzęt, uprzejmie prosimy o jak najszybsze wpłacanie składek (w całości lub w ratach).

Wpłat można dokonać u skarbnika klasowego, wychowawcy, w sekretariacie Zespołu lub na konto Rady Rodziców  w BS w Halinowie
nr: 09 8019 0000 2001 0200 1764 0003

                                                                    Dziękujemy, Rada Rodziców

__________________________________ 

 

Z satysfakcją informujemy, że dnia 15 maja 2015 r. powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach.

Jego celem jest zbiórka funduszy na budowę osobnego budynku dla przedszkola i klasy „0”, a także adaptację istniejących pomieszczeń na sale lekcyjne dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

Inicjatywa ta jest podyktowana koniecznością dostosowania standardu oraz liczby pomieszczeń dla dynamicznie rosnącej liczby dzieci i już widocznym brakiem miejsc w przedszkolu i klasach młodszych.


Tempo wzrostu jest widoczne po danych:

- stan liczebny uczniów w czerwcu 2012 r.- 96

- liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę 1 września 2015 r.- 212


Są również wolne miejsca w klasach I i III-VI.

Planowane jest stworzenie osobnych grup przedszkolnych dla dzieci 3 i 4-letnich, w 2016 r. będzie też trzeci rocznik gimnazjum.


Aby zaspokoić potrzeby rodziców oraz sprostać wymogom dotyczącym standardów głównie przedszkola i gimnazjum, konieczna jest znacząca rozbudowa i modernizacja budynku.


Liczymy na wsparcie ze strony Mieszkańców oraz okolicznych firm.


Działania Komitetu będzie można śledzić na stronie internetowej w zakładce: Społeczny Komitet Rozbudowy Zespołu.

Tam też umieścimy wkrótce numer konta i niezbędne akty prawne. Jednocześnie Komitet będzie pracował nad założeniem Stowarzyszenia "Brzeziny Dzieciom”, które w dalszej perspektywie przejmie zadania Komitetu i z racji szerszych uprawnień będzie rozwijało działalność na rzecz Zespołu.


                                 Zapraszamy do współpracy.


                                                 Społeczny Komitet Rozbudowy ZSP

                                                 i dyrektor ZSP Marzena Wiśniarska

 


  

  

Dzień Ciasta

To właśnie dziś 26 listopada przypada święto smakołyku dla łasuchów. Polskie ciasta to tradycja i poezja. Bogactwo smaków to coś niepowtarzalnego w naszych wypiekach.

Kartka z kalendarza 26-11-2015
czytaj więcej

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma