Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Ogłoszenia

 

  • 12.10.2015 odbędzie się dzień otwarty. W godz. 18.00-19.00 spotkanie na sali gimnastycznej- wykład pedagoga i sprawy ogólne, od godz. 19.00 dostępni będą wszyscy nauczyciele.
  • 14. października (Dzień Edukacji Narodowej) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Przedszkole i świetlica pracują  jak zwykle, jeśli będzie potrzeba, dla uczniów szkoły podstawowej zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze. Tego dnia odbywają się pasowania: 

 

o godz. –9.00 na przedszkolaka, o godz. 10.30 na ucznia klasy I SP, o godz. 12.00- na ucznia klasy IG.KONKURSY KURATORYJNE


REGULAMIN I ZAKRES MERYTORYCZNY-www.mscdn.waw.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA- ETAP SZKOLNY

8.10.2015 JĘZYK POLSKI
15.10.2015 MATEMATYKA


GIMNAZJUM- ETAP SZKOLNY

1.10.2015 JĘZYK NIEMIECKI
2.10.2015 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
7.10.2015 FIZYKA
9.10.2015 JĘZYK ANGIELSKI
12.10.2015 HISTORIA
16.10.2015 GEOGRAFIA
19.10.2015 CHEMIA
21.10.2015 JĘZYK POLSKI
26.10.2015 MATEMATYKA
28.10.2015 BIOLOGIA


Szanowni Rodzice, na pierwszym posiedzeniu w dniu 07.09.2015r. Rada Rodziców podjęła uchwałę o pozostawieniu dotychczasowej wysokości składki, tj. 100,00 zł za pierwsze dziecko w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzezinach, 50,00 zł za drugie dziecko, 30,00 zł za trzecie. 

W związku z koniecznością wyposażenia nowych klas w pomoce i sprzęt, uprzejmie prosimy o jak najszybsze wpłacanie składek (w całości lub w ratach).

Wpłat można dokonać u skarbnika klasowego, wychowawcy, w sekretariacie Zespołu lub na konto Rady Rodziców  w BS w Halinowie
nr: 09 8019 0000 2001 0200 1764 0003

                                                                    Dziękujemy, Rada Rodziców

__________________________________ 

 

Z satysfakcją informujemy, że dnia 15 maja 2015 r. powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach.

Jego celem jest zbiórka funduszy na budowę osobnego budynku dla przedszkola i klasy „0”, a także adaptację istniejących pomieszczeń na sale lekcyjne dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

Inicjatywa ta jest podyktowana koniecznością dostosowania standardu oraz liczby pomieszczeń dla dynamicznie rosnącej liczby dzieci i już widocznym brakiem miejsc w przedszkolu i klasach młodszych.


Tempo wzrostu jest widoczne po danych:

- stan liczebny uczniów w czerwcu 2012 r.- 96

- liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę 1 września 2015 r.- 212


Są również wolne miejsca w klasach I i III-VI.

Planowane jest stworzenie osobnych grup przedszkolnych dla dzieci 3 i 4-letnich, w 2016 r. będzie też trzeci rocznik gimnazjum.


Aby zaspokoić potrzeby rodziców oraz sprostać wymogom dotyczącym standardów głównie przedszkola i gimnazjum, konieczna jest znacząca rozbudowa i modernizacja budynku.


Liczymy na wsparcie ze strony Mieszkańców oraz okolicznych firm.


Działania Komitetu będzie można śledzić na stronie internetowej w zakładce: Społeczny Komitet Rozbudowy Zespołu.

Tam też umieścimy wkrótce numer konta i niezbędne akty prawne. Jednocześnie Komitet będzie pracował nad założeniem Stowarzyszenia "Brzeziny Dzieciom”, które w dalszej perspektywie przejmie zadania Komitetu i z racji szerszych uprawnień będzie rozwijało działalność na rzecz Zespołu.


                                 Zapraszamy do współpracy.


                                                 Społeczny Komitet Rozbudowy ZSP

                                                 i dyrektor ZSP Marzena Wiśniarska

 


  

  

Dzień Pozytywnej Łączności Elektronicznej

Otwieramy szeroko bramy wyobraźni. Właśnie po "światłowodach", łączących nasze komputery, płynie do Państwa przyjemny w odbiorze "uścisk" dłoni Szkolnastrona.pl. Chwilowa łączność, a jaka niezwykła sprawa! :) Dzięki tej tajemniczej drodze możliwe stało się poznanie fascynującej dziewczyny. 

Kartka z kalendarza 07-10-2015
czytaj więcej

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma